W tegorocznym renomowanym i obiektywnym rankingu finansowym samorządu terytorialnego, opracowanym przez ekspertów z krakowskich uczelni, w kategorii gmin wiejsko-miejskich, Mikstat sklasyfikowano na dobrym 81. miejscu wśród 629 sklasyfikowanych jednostek samorządowych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali po raz kolejny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego, tym razem za 2019 rok. Zestawienie oparte jest na analizie informacji pochodzących z raportów jednostek samorządów terytorialnych dla Regionalnych Izb Obrachunkowych, czyli na podstawie obiektywnych danych o stanie finansów gmin. Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

W grupie 629 gmin miejsko-wiejskich w 2019 roku Miasto i Gmina Mikstat znalazło się na bardzo wysokim 81. miejscu, co na pewno świadczy o solidnych fundamentach finansowych mikstackiego samorządu.

Warto podkreślić, że Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to jedyne zestawienie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w kraju. Jest kompleksowe, apolityczne i mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z UJ i UE w Krakowie przeanalizowali prawie 2 800 gmin, miast i miasta na prawach powiatów. Analizując finanse poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zespół badawczy opierał się na siedmiu wskaźnikach: 1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem; 2) relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; 3) udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; 4) obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 5) udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń; 6) relacja zobowiązań do dochodów ogółem; 7) udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Miejsce w finansowym rankingu samorządu terytorialnego pomaga ocenić sytuację finansową, gospodarczą i społeczną gminy, stanowi także świadectwo wiarygodności systemu zarządzania jej finansami i majątkiem komunalnym. Ranking umożliwia też porównania, zwłaszcza z jednostkami samorządowymi o podobnej wielkości i potencjale. Ponadto jest to cenne narzędzie dla inwestorów, którzy szukają najlepszych miejsc do lokowania swojego biznesu.

Dla mieszkańców gminy pozycja ich samorządu w rankingu ma na pewno znaczenie prestiżowe, bo łatwiej i przyjemniej jest utożsamiać się ze swoją małą ojczyzną, jeśli jest dobrze oceniana – i która (na podstawie obiektywnych wskaźników i kryteriów) dobrze wypada na tle innych samorządów. Miejsce Mikstatu w najnowszym finansowym rankingu samorządu terytorialnego powinno zatem dawać satysfakcje nie tylko władzom samorządowym, ale też wszystkim, którzy ciężko pracują w swoich firmach oraz w różnych instytucjach przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności i wspólnego samorządowego majątku.

PK

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski