Renomowana Autorska Pracownia Witraży „Obiekt” Marcina Czerskiego odrestauruje i zabezpieczy piękne zabytkowe witraże w mikstackiej farze.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Umowa między parafią i wykonawcą została podpisana 24 maja br. na terenie plebanii parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie. – Przywrócenie dawnego blasku i odpowiednie zabezpieczenie witraży przed czynnikami atmosferycznymi i innymi zagrożeniami wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i dużych umiejętności. Dlatego cieszę się, że podjęła się tego zadania tak renomowana firma jak Autorska Pracowania Witraży „Obiekt” Marcina Czeskiego – przyznał ks. kan. Krzysztof Ordziniak.

Dochowamy wszelkiej staranności, żeby prace przebiegały sprawnie. Będziemy musieli zdemontować po kolei witraże, bo część prac konserwatorskich będzie wykonywana w pracowni. W tym czasie okna będą zabezpieczone. Po ponownym zamontowaniu witraży będą one dodatkowo zabezpieczone – wyjaśnił Marcin Czeski.

Wartość umowy opiewa na kwotę 396 tys. 60 zł (w tym 388 tys. 138 zł dotacji pozyskanej przez samorząd mikstacki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków). Wykonawca zobowiązał się w przeprowadzić prace konserwatorsko-restauratorskie (m.in. sporządzenie dokumentacji i demontaż, renowacja witraży, ponowny montaż) w okresie 12 miesięcy. PK

Ogłoszenia
J3M