Z danych zgromadzonych w bazie ewidencji ludności wynika, że liczba mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się o 112. W mieście Ostrzeszów „ubyło” 206 osób, natomiast na terenach wiejskich odnotowano wzrost o 94 osoby.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Liczba mieszkańców w całej gminie pomimo okresowych wzrostów i spadków na przestrzeni ostatnich 10 lat utrzymuje się na stabilnym poziomie. W zasadzie na koniec 2023 roku jest dokładnie tyle samo mieszkańców (24.212) co w 2012 roku (24.211).

- 20240102_l_mieszk_razem.jpg

W samym Ostrzeszowie liczba mieszkańców zauważalnie spadła w ubiegłym roku. Jest to trend utrzymujący się od dłuższego czasu.

- 20240102_l_mieszk_m.jpg

Tendencja wzrostowa utrzymuje się z kolei na terenach wiejskich. Od 2012 roku przybyło tam ponad 600 mieszkańców. Największym napływem mieszkańców w ostatnim roku mogą pochwalić się Olszyna (+33), Pustkowie Południe (+25), Potaśnia (+23), Siedlików (+17), Bledzianów (+15) i Zajączki (+12). 

- 20240102_l_mieszk_w.jpg
Zestawienie liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Ostrzeszów prezentuje poniższa tabela.

- 20240102_l_mieszk.jpg
Niestety rodzi się mało dzieci. W ubiegłym roku 173, w tym 84 dziewczynki i 89 chłopców. Największą popularnością jeśli chodzi o nadawane dziewczynkom imiona cieszyły się Michalina (6), Pola (5), Hanna (4), Laura (4), Amelia (3), Antonina (3), Iga (3), Julia (3), Liliana (3), Maja (3), Wiktoria (3), Zofia (3). Jeśli chodzi o chłopców to najczęściej nadawanymi imionami były: Jan (5), Julian (5), Leon (5), Antoni (4), Teodor (4), Tymoteusz (4), Wiktor (4), Adam (3), Aleksander (3), Mikołaj (3), Tymon (3), Wojciech (3).

- 20240102_l_mieszk_ur.jpg

W 2023 roku zmniejszyła się liczba zgonów w porównaniu z poprzednimi latami. Zmarło 231 naszych mieszkańców (105 kobiet, 126 mężczyzn).

- 20240102_l_mieszk_zg.jpg

źródło: www.ostrzeszow.pl/WB

 

Ogłoszenia
J3M