U jednej z osób pracujących w Biurze Powiatowym ARiMR w Ostrzeszowie potwierdzono obecność wirusa Covid – 19. Osoba zakażona oraz pracownicy mogący mieć z nią kontakt zostali objęci kwarantanną. Ich stan zdrowia jest na bieżąco monitorowany.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Kierownictwo biura wprowadziło niezwłocznie wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa. Pomieszczenia placówki zostaną zdezynfekowane.

– W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, od 13 lipca br. Biuro Powiatowe w Ostrzeszowie jest tymczasowo nieczynne – poinformowała Dominika Koziczyńska, główny specjalista ds. Informacji i Promocji Wielkopolski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. – Jednocześnie zapewniona została ciągłość obsługi beneficjentów. Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez skrytkę ePUAP.

Można je również dostarczyć do najbliższej jednostki ARiMR, tj. do biura powiatowego w Kępnie (ul. Przemysłowa 1 a).

Do dyspozycji beneficjentów pozostają również numery telefonów tego biura:

BP ARiMR w Kępnie

Wydział IRZ tel. 627657146

Wydział Płatnościowy tel. 627657167

Kierownik tel. 627657161

Email: BP274_Kancelaria@arimr.gov.pl

Ogłoszenia
J3M