Rada Miejska w Ostrzeszowie wyraziła zgodę na utworzenie, wraz z innymi samorządami z tej części regionu, Spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Południowa Wielkopolska”. Decyzja ta ma stworzyć możliwość do wybudowania w przyszłym roku bloku komunalnego na ul. Jana Pawła II.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jak czytamy w uzasadnieniu do podjętej na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej uchwały „Podstawowym przedmiotem działalności spółki będzie budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.” Co ważne, każdy z udziałowców otrzyma ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 miliony złotych wsparcia na działalność spółki. Oprócz tej kwoty gmina Ostrzeszów zamierza w ramach wkładu własnego przekazać aportem działkę położoną w rejonie ulic: Jana Pawła II i Grunwaldzkiej o wartości netto przekraczającej milion złotych. To właśnie tam w niedalekiej przyszłości powstać ma blok komunalny.

– Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to następca programu Mieszkanie Plus  wyjaśniał burmistrz Patryk Jędrowiak.  Natomiast założenia tego projektu są o wiele bardziej korzystne zarówno dla samorządów, jak i przyszłych mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, że czynsze w Programie Mieszkanie Plus dochodziły do poziomu 30 złotych za metr kwadratowy, a nawet go przekraczały. W przypadku Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej wkład pieniężny z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa pozwala na bezpieczne prowadzenie spółki, ponieważ są to środki przeznaczone na jej prowadzenie, a nie na dokonywanie inwestycji. Natomiast każda z inwestycji realizowanych przez tę spółkę będzie oddzielnie dofinansowana kwotą do 35% wartości, również z państwowego funduszu. Dzięki temu przyszłe czynsze nie będą mogły przekraczać wysokości czynszu komunalnego zapisanego w ustawie. Na naszym terenie jest to około 12-13 złotych za metr kwadratowy.

W skład Spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Południowa Wielkopolska” wejść ma około dziesięciu samorządów.

SIM to świetny program, lepszego chyba dotychczas nie było i na pewno trzeba z tego skorzystać – ocenił radny Antoni Marchiński, zgłaszając przy tym jedno zastrzeżenie. –Jeden punkt mi się nie podoba, że jest to dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Znając naszych rodaków, którzy są kombinatorami, umiejący sobie poradzić w trudnych sytuacjach, obawiam się, czy nie będą kombinować, że mają domy i mieszkania gdzie indziej, a tu będą chcieli jej wykupić i przeznaczyć na wynajem czy sprzedaż.

Burmistrz zgodził się z tą opinią, ale zaznaczył, że jest to jeden z przepisów szczegółowych, na których treść samorządy nie mają wpływu. Odpowiadając na pytanie radnego Edwarda Skrzypka, P. Jędrowiak zapowiedział, iż administrowaniem bloku po jego powstaniu zajmować się już będzie spółka gminna, czyli Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Jak już informowaliśmy, w ostatnim czasie nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wynika z niego, że blok ma się składać z czterech kondygnacji mieszkalnych, a na każdej z nich powinno się znajdować 16 lokali „pod klucz” o powierzchni od 30 do 65m2. Budynek ma być też wyposażony w podziemny parking.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski