Od 8 lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie (wcześniej Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II) realizują projekt „Zdrowe Śniadanie”, którego autorkami są nauczycielki: Joanna Calińska i Magdalena Klimaszewska. Ideą przedsięwzięcia jest promocja zdrowego stylu życia, kreowanie pozytywnych wzorców w życiu codziennym oraz wyrobienie nawyku spożywania produktów, które są przyjazne dla naszego organizmu.

Ogłoszenia
wrobel

Po raz szósty w tę akcję zaangażowała się dyrekcja, opiekunowie i młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.

W tym roku szkolnym ze względu na sytuację pandemiczną impreza odbyła się w czerwcu, a nie w październiku, tak jak planowano. W dniu 10 czerwca klasy ósme wraz z wychowawcami i Dyrekcją SP nr 2 przybyły do popularnej “Troty”. Ósmoklasiści zostali podzieleni na grupy i pod opieką starszych koleżanek i kolegów odbyli bieg patrolowy po szkole, podczas którego wykonywali zadania związane głównie z promocją zdrowego stylu życia. Najważniejszym punktem tej zabawy była obserwacja przygotowania dietetycznych przekąsek połączona z degustacją i konkursami dotyczącymi naturalnych produktów. Ten punkt programu odbył się pod okiem młodzieży i opiekunów klas gastronomicznych ZS nr 1. Uczestnicy projektu odwiedzili również warsztaty szkolne, salę sportową i inne pracownie przedmiotowe, w których przygotowano dla nich różne zadania. Za poprawnie wykonane polecenia uczniowie otrzymywali literki, z których na końcu mogli ułożyć hasło „Zdrowe Śniadanie”. Każda klasa, która rozwiązała zagadkę, otrzymała bon w wysokości 100 zł ufundowany przez Radę Rodziców SP nr 2. Na końcu dyrektorzy: p. Jerzy Kurzawa i p. Dariusz Grzesik podsumowali projekt, wręczyli wspomniane bony, a uczniowie otrzymali paczki ze zdrową żywnością. Patrząc na wszystkie zadowolone twarze jesteśmy pewni, że efekty tego spotkania pozostaną na długo w pamięci uczestników. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. ZS nr 1

Ogłoszenia
Gruchot