W świecie kryptowalut, wahania cenowe są powszechne i charakteryzują się wyjątkową dynamiką. Cena BTC (Bitcoin kurs) często podlega znacznym fluktuacjom, budząc zarówno entuzjazm, jak i obawy wśród inwestorów. W tym artykule skupiamy się na analizie czynników wpływających na te znaczące fluktuacje cenowe.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Na cenę wpływają siły popytu i podaży

Podobnie jak w przypadku innych aktywów na wolnym rynku, cena danego aktywa jest efektem oddziaływania na siebie dwóch sił – popytu i podaży. Ci inwestorzy, którzy widzą potencjał wzrostu dla danego aktywa, podejmują decyzje o zakupie, podczas gdy ci, którzy są bardziej sceptyczni, mogą decydować się na sprzedaż. To konflikt różnych perspektyw wywołuje fluktuacje cen, które z kolei mogą prowadzić do wzrostów lub spadków wartości danego aktywa.

Zatem jeśli popyt rośnie a podaż utrzymuje się na tym samym poziomie (lub spada) to cena danego aktywa powinna rosnąć. Natomiast gdy popyt spada a podaż utrzymuje się na tym samym poziomie (lub rośnie) to cena danego aktywa powinna spadać. Jest to prosta zależność wynikająca z mechanizmów jakie mają miejsce na każdym wolnym rynku.

Jak wygląda podaż Bitcoina?

W przypadku Bitcoina, maksymalna podaż jest sztywno ograniczona na poziomie 21 milionów jednostek. Natomiast trzeba odnotować, że obecnie wykopano ponad 19 milionów jednostek.

Co ciekawe, co 4 lata rośnie trudność wydobycia kolejnych jednostek BTC (dzieje się tak za sprawą wydarzenia zwanego „halvingiem”). W efekcie ilość nowych jednostek trafiających do obiegu jest coraz mniejsza. Szacuje się, że pozostała część jednostek BTC powinna trafić na rynek dopiero około 2140 roku. Takie mechanizmy sprawiają, że podaż BTC jest znacząco ograniczona co prowadzi do tego, że Bitcoin charakteryzuje się silną presją deflacyjną.

Jakie czynniki wpływają na popyt na Bitcoina?

Popyt w przypadku Bitcoina jest zagadnieniem mocno zróżnicowanym, bo zależy od wielu czynników. Kryptowaluty wciąż są stosunkowo młodym zjawiskiem (w porównaniu do innych aktywów inwestycyjnych). Szacuje się, że Bitcoina może mieć zaledwie ponad 200 milionów ludzi. Taka liczba na pierwszy rzut oka może się wydawać imponująca, jednak w praktyce jest to zdecydowanie mniej niż zaledwie 1% populacji. W związku z czym takowe dane wskazują na to, że potencjał na pozyskanie nowych inwestorów (i tym samym na wzrost popytu) jest jeszcze bardzo duży.

Oczywiście nie liczy się tylko ilość nowych inwestorów, ale także wielkość funduszy jakimi dysponują. Dlatego może się okazać, że istotnym czynnikiem prowzrostowym może być zainteresowanie Bitcoinem ze strony instytucji (takich jak fundusze inwestycyjne, korporacje lub banki). Co więcej, coraz częściej w poważny sposób o kryptowalutach myślą rządy państw i to one mogą w przyszłości odegrać ważną rolę w kształtowaniu się popytu.

Tymczasem nie da się przejść obojętnie obok tego jaki wpływ na kształtowanie popytu mają branżowe portale oraz media społecznościowe. To właśnie dzięki mediom budowane są nastroje, które potem przekładają się na rosnący lub malejący popyt. W przypadku tak dużej kryptowaluty jak Bitcoin rola mediów społecznościowych być może nie jest aż tak duża. Natomiast w przypadku małych altcoinów odpowiednio przeprowadzony marketing w mediach społecznościowych może mieć fundamentalny wpływ na kształtowanie popytu danej kryptowaluty.

Kilka słów podsumowania

Podsumowując, zrozumienie czynników wpływających na kurs kryptowalut jest istotnym zagadnieniem niemal dla każdego inwestora rozważającego inwestycje w kryptowaluty.

Warto zdać sobie sprawę, z tego, że duże wahania cenowe występują na młodych dopiero kształtujących się rynkach, zwłaszcza na tych, na których pojawiają się skrajne emocje inwestorów. Wydaje się, że Bitcoin idealnie wpisuje się w ten opis.

Można prognozować, że prawdopodobnie kurs Bitcoina jeszcze nie raz zaliczy spektakularne wzrosty i spadki. To sprawia, że inwestowanie w takie aktywo jest obarczone wyjątkowo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Niemniej jednak niektórzy inwestorzy w dużych fluktuacjach cenowych upatrują swojej szansy inwestycyjnej.

Ogłoszenia
J3M