Mniej przestępstw, a także wypadków i kolizji drogowych odnotowała w ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie. Ubyło też ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych na drogach. Jak się okazuje, znaczący wpływ na statystyki miała pandemia i związane z nią ograniczenia.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Z opublikowanych danych statystycznych wynika, że w roku 2020 w powiecie ostrzeszowskim stwierdzono 703 przestępstwa, o 35 mniej niż w 2019 roku. Zwiększyła się jedynie liczba kradzieży z włamaniem, z 29 do 34. Jak jednak zaznacza komendant powiatowy Policji Andrzej Haraś, w największym stopniu przyczyniły się do tego zdarzenia z samego początku zeszłego roku.

Kiedy funkcjonowaliśmy w normalnych warunkach – dodaje. – Spadek w tej kategorii nastąpił po marcu 2020 roku.

Czyżby zatem lockdown spowodował obniżenia aktywności włamywaczy? Wiele na to wskazuje. Ubyło poza tym rozbojów, kradzieży cudzej rzeczy, uszkodzeń mienia, a także uszkodzeń ciała, co A. Haraś przypisuje zamknięciu klubów czy dyskotek. Ponadto odnotowano jedno pobicie i jedną kradzież samochodu, tyle samo ile rok wcześniej. Co istotne, w parze ze spadkiem liczby przestępstw szła lepsza ich wykrywalność. Dla przykładu, w przypadku wspomnianych wyżej kradzieży z włamaniem wyniosło ono 63% tj. o 9% więcej niż w 2019 roku. Udało się ustalić sprawców wszystkich uszkodzeń ciała, ale z drugiej strony na wolności pozostaje osoba bądź osoby stojące za jedyną kradzieżą samochodu. Analizując policyjne dane statystyczne za miniony rok nie sposób nie zwrócić uwagi na ogromny skok liczby podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji. Było ich prawie 9.200 (w 2019 – około 4.600). To kolejny efekt pandemii, ponieważ gros z interwencji dotyczyło braku maseczki bądź niewłaściwego sposobu jej noszenia.

Do interwencji zaliczamy też kontrole sklepów wielkopowierzchniowych – precyzuje komendant Haraś. – To nie jest tak, że takie kontrole odbywały się raz dziennie. Tych kontroli było kilka dziennie, stąd wygenerowanie o 100% większej liczby interwencji.

Wiele opinii i badań wskazuje na to, że przedłużający się lockdown sprzyja niestety rozwojowi przemocy domowej. Czy w powiecie ostrzeszowskim dało się to zaobserwować? Jak twierdzi A. Haraś, liczba tego typu interwencji pozostała na podobnym poziomie, aczkolwiek do części z nich dochodziło w miejscach, skąd wcześniej nie płynęły sygnały o aktach przemocy.

Myślę, że izolacja stwarzała w domach pewnego rodzaju nerwową atmosferę – przyznaje nasz rozmówca.

Dość optymistycznie przedstawiają się dane dotyczące ruchu drogowego. Rok 2020 zakończył się bowiem spadkiem liczby: wypadków, z 37 do 31, wypadków ze skutkiem śmiertelnym, z 6 do 4; osób zabitych, z 7 do 5; osób rannych, z 36 do 34, a także kolizji drogowych, z 507 do 463. Jeśli szukać korzyści płynących z pandemicznych ograniczeń, to z pewnością jedna z nich.

Ruch w pewnych momentach został ograniczony wprowadzonymi zakazami – przypomina szef ostrzeszowskiej Policji.

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych to już tradycyjnie: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 104, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 66, nieprawidłowe cofanie – 48, obiekty, zwierzęta na drodze – 76 oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Nie maleje niestety liczba amatorów jazdy na podwójnym gazie.

Jeden rok kończy się ujawnieniem mniejszej liczby nietrzeźwych kierujących, ale następny rok nam pokazuje, że kierowców pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka znowu przybyło zwraca uwagę A. Haraś. Pomimo zaostrzenia kar kierujący pojazdami nie przyswajają sobie przepisów i tego, jakie można ponieść konsekwencje.

Do największej liczby wypadków i kolizji doszło na terenie gminy Ostrzeszów. Było ich odpowiednio 18 i 246. 1 osoba zginęła, a 23 zostały ranne. Najwięcej ofiar śmiertelnych – 3 – odnotowano jednak na terenie gminy Kobyla Góra. To tragiczne konsekwencje 4 wypadków i 45 kolizji. Do 147 zdarzeń doszło na drogach gminnych, do 127 – na drogach powiatowych, do 79 – na drodze wojewódzkiej nr 449, a do 58 – na drodze krajowej nr 11. W roku 2020, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego nałożyli łącznie 4.402 mandaty i zatrzymali 190 praw jazdy, w tym 129 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała 8 czynów karalnych popełnionych przez 11 nieletnich. To znaczący spadek w porównaniu z rokiem 2019, kiedy przestępstw i wykroczeń dopuściło się 47 nieletnich. Priorytetem Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na rok 2021 jest zwiększenie skuteczności walki z przestępczością pospolitą, a także oszustwami metodą „na wnuczka” i internetowymi. W tym celu zwiększony ma zostać nacisk na działania profilaktyczne skierowane do potencjalnych ofiar oszustów.

Ogłoszenia