W środę, 7 czerwca Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną włączyła się do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Wydarzenie zorganizowano w parku miejskim z udziałem zaproszonych gości: burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymiliana Ptaka, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną Małgorzaty Dembek, księdza kanonika Ryszarda Ryńca, dyrektor Centrum Kultury Małgorzaty Brodowicz, przewodniczącej Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Grabowie nad Prosną Jadwigi Ciesielskiej, asp. sztab. Krystiana Haręży z Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną, przewodniczącej Rady Rodziców Aldony Walczak. Historie i legendy o Grabowie nad Prosną czytali także uczniowie.

Głównym celem akcji jest budowanie pozytywnego wizerunku czytania. Sprawienie, by książka nie kojarzyła się młodym ludziom z obowiązkową lekturą, lecz z czymś przyjemnym; ze spokojem, z wolnym czasem i rozrywką. UMiG

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski