Uczniowie Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną korzystają już z odnowionego dziedzińca.
W ramach inwestycji wykonano: boisko do koszykówki 3×3 z bezpieczną nawierzchnią, miejsce do prowadzenia zajęć na zewnątrz z ławkami, grę edukacyjną – kalkulator, na której dzieci mogą łączyć ruch na świeżym powietrzu z wykonywaniem działań matematycznych. Są też nowe ławki i nowe nasadzenia: trawa, kwiaty oraz drzewa.
Burmistrz Maksymilian Ptak dziękuje osobom, które zaangażowały się w realizację inwestycji. Wiceburmistrz Annie Mądrej za przygotowanie koncepcji i koordynowanie projektu, radzie rodziców za wsparcie finansowe dokumentacji projektowej, dyrekcji i gronu pedagogicznemu za pomoc w realizacji zadania, a także Radzie Miejskiej Grabowa nad Prosną za poparcie inicjatywy.
Warto wspomnieć, że inwestycja została zrealizowana ze wsparciem środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
źródło: UMiG
Ogłoszenia
J3M