Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił wyniki swoich najnowszych badań rynkowych, dotyczących warunków życia w miastach. Grabów nad Prosną zyskał tytuł tzw. „miasta dobrego życia”, czyli miasta przyjaznego dla mieszkańców, zapewniającego im dobre warunki życia, będącego w dobrej sytuacji finansowej i mającego przed sobą dobre perspektywy. 

Ogłoszenia
Instal Grunt

W badaniu wzięto pod uwagę ponad 200 małych miast (do 20 tys. mieszkańców), wśród nich wskazano 63 tzw. „miasta dobrego życia”. Przy opracowaniu rankingu pod ocenę brano między innymi sytuację finansową miejskiego budżetu, zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia, dbałość o porządek, środowisko naturalne oraz rozwój kultury, sportu i rekreacji. Wyniki te opublikowano w raporcie zatytułowanym „Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych miast w perspektywie 2035”. UMiG

Ogłoszenia
J3M