Z 9 420 zł do 14 920 zł brutto wzrośnie wynagrodzenie burmistrza Grabowa nad Prosną Maksymiliana Ptaka. Wyższe uposażenie otrzymają również radni, a także sołtysi. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas zwołanej we wtorek 28 grudnia sesji.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Zmiany związane są z nowelizacją ustawy „o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”.

Burmistrz Grabowa ze wszystkimi dodatkami zarabiać będzie 14 920 zł brutto, a jego pensja wyrównana zostanie od 1 sierpnia. Dotąd na jego konto wpływało 9 420 zł brutto.

Co składa się na nowe wynagrodzenie włodarza? Wynagrodzenie zasadnicze, które wzrosło z 4 700 zł do 8 200 zł, dodatek funkcyjny z 1 860 zł do 2 520 zł, dodatek specjalny z 2 296 zł do 3 216 zł i dodatek za wieloletnią pracę z 564 zł do 984 zł.

Na zmianach skorzystali również radni i sołtysi. Ci ostatni otrzymali podwyżkę z 400 zł na 700 zł. Przewodniczący rady zarabiać będzie z kolei 1700 zł (wcześniej 1342 zł), wiceprzewodniczący 1400 zł (760 zł), przewodniczący komisji stałych 1100 zł (700 zł), a ich zastępcy 1000 zł (610 zł), szeregowy radny zamiast 550 zł otrzyma 900 zł. RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia