Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym w Ostrzeszowie z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zaprosiło swoich członków i sympatyków na piknik integracyjny.
13 maja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przybyli uczniowie i absolwenci SOSW wraz z rodzicami, opiekunami i przyjaciółmi. Piknik otworzyła prezes Stowarzyszenia Radość Niepełnosprawnym Iwona Szymanek wraz z dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyną Kokoszko-Hodyjas. Wśród uczestników pikniku znalazła się wicestarosta Zofia Witkowska, która z ramienia Zarządu Powiatu sprawuje pieczę nad jednostkami wsparcia; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowały: Małgorzata Mosińska i Daria Śródka.
Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym, we współpracy z kadrą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zadbało o ciepłą atmosferę, pyszny poczęstunek oraz atrakcyjne gry i zabawy dla wszystkich.

Ogłoszenia
Instal Grunt

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M