30 listopada odbyło się spotkanie inaugurujące Dzień Dawcy Szpiku w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. W spotkaniu uczestniczyły klasy czwarte i piąte ZS nr 1 oraz zaproszeni goście: Katarzyna Dembska-Płonka, która trzynaście lat temu zapoczątkowała Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku, koordynatorka drużyny szpiku w Poznaniu Maria Homan, biorca szpiku Jacek Oblamski, dawca szpiku Bartek Roj.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Organizatorami spotkania byli młodzieżowi liderzy zdrowia: Hanna Sipurzyńska, Zofia Małecka, Martyna Faron, Alicja Banaś, Katarzyna Chudzińska, Karolina Cłapka, Maja Dukała, Paulina Kosmala, Daria Kubiak, Amelia Okoń, Aleksandra Cempel pod opieką koordynatorki akcji Doroty Pilarskiej.

Oficjalna inauguracja Powiatowego Dnia Dawcy Szpiku odbędzie się 7 grudnia w sali widowiskowej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury a główna akcja rejestracji potencjalnych dawców odbędzie się 8 grudnia we wszystkich szkołach średnich powiatu ostrzeszowskiego. PO

Ogłoszenia
J3M