Według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego udostępnianych przez GUS, w powiecie ostrzeszowskim mieszkało 9311 dzieci do 14 roku życia włącznie: 4767 chłopców oraz 4544 dziewczynek.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Społeczność najmłodszych mieszkańców jest zróżnicowana i dynamicznie się rozwija, co stawia przed powiatem wyzwania związane z polityką prorodzinną oraz edukacyjną. Jak wyglądają konkretne statystyki, które warto przypomnieć z okazji Dnia Dziecka 2024?

Demografia dzieci w powiecie ostrzeszowskim

Ostatnie dane dotyczące urodzeń w województwie wielkopolskim w Banku Danych Lokalnych GUS zostały opublikowane w lipcu 2023 roku. Według nich rok wcześniej urodziło się 30478 dzieci: 15589 chłopców i 14889 dziewczynek. Jak ma się ta liczba do danych z przeprowadzanego rok wcześniej spisu powszechnego? W samym powiecie ostrzeszowskim było wówczas 9311 dzieci do 14 roku życia włącznie: 4767 chłopców oraz 4544 dziewczynek.

Dane dla poszczególnych grup wiekowych wyglądają następująco:

Źródło: BDL GUS

Co ciekawe, 2543 rodzin korzysta w naszym powiecie z programu Karta Dużej Rodziny. To oferta przeznaczona dla rodzin wielodzietnych, zapewniająca różnorodne zniżki i ulgi, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu i wspierają budżety domowe.

Infrastruktura opieki nad dziećmi w powiecie ostrzeszowskim

Instytucje w powiecie ostrzeszowskim oferują różnorodne formy opieki nad dziećmi, co jest szczególnie ważne dla rodziców pracujących oraz tych, którzy chcą zapewnić swoim pociechom najlepsze warunki do rozwoju. Na terenie powiatu znajduje się 13 żłobków i klubów dziecięcych, które oferują łącznie 306 miejsc dla dzieci. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca opieki nad najmłodszymi, które umożliwiają rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.

Ze względu na brak miejsc w żłobkach lub chęć zapewnienia dziecku opieki w domu, wielu rodziców decyduje się na zatrudnienie niani. Liczby osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi są jednak trudne do oszacowania. Według danych z BDL GUS, bazujących na Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych ZUS, w 2022 roku w całym województwie wielkopolskim miało być zaledwie 439 niań. Tymczasem w serwisie niania.pl znajduje się 1741 opublikowanych ogłoszeń opiekunek poszukujących pracy w tym zawodzie, z czego 63 w samym powiecie ostrzeszowskim.

Opieka przedszkolna i edukacja

Jeżeli chodzi o opiekę dla nieco starszych dzieci, w powiecie ostrzeszowskim znajduje się 17 przedszkoli i punktów przedszkolnych. Edukację w szkołach podstawowych odbiera natomiast 4864 dzieci. Takich placówek mamy w naszym powiecie 26.

Dzieci w powiecie ostrzeszowskim, stanowiące istotną część społeczności lokalnej, wymagają szczególnej uwagi w kontekście rozwoju infrastruktury edukacyjnej i opiekuńczej. Demografia wskazuje na znaczną liczbę dzieci w różnym wieku, co stawia przed powiatem wyzwania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i codziennego życia. Powinniśmy pamiętać o tym nie tylko z okazji Dnia Dziecka!

Źródło: opracowane przez niania.pl na bazie danych udostępnianych przez Bank Danych Lokalnych GUS.

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M