Czy gmina powinna sprzedać jedną z dwóch działek zlokalizowanych w rejonie ulicy Jana Pawła II w Ostrzeszowie, przeznaczonych pod tzw. budownictwo wysokie? Propozycja taka została zgłoszona podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Na jednej z tych działek powstać ma już wkrótce blok komunalny w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, czyli stworzonej przez samorządy spółki, wspieranej finansowo przez budżet państwa. Druga z działek, przekazana na początku tej kadencji Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, na zagospodarowanie czekać będzie dłużej i właśnie o nią pytał radny Sławomir Odrobiński.

 Mamy tam dwie działki. W pierwszej kolejności myśleliśmy o zagospodarowaniu działki, którą przekazaliśmy do ZGM, jednak tę kolejność zmienialiśmy i w pierwszej kolejności mamy zamiar, poprzez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, której jesteśmy częścią we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, zagospodarować tą drugą działkę– odpowiadał burmistrz Patryk Jędrowiak. – Natomiast ta, która jest przekazana do spółki ZGM na razie oczekuje na ewentualną możliwość wykonania inwestycji ze środków ZGM. W obecnych warunkach finansowych jest to niemożliwe.

Zdaniem S. Odrobińskiego powinno się jednak podjąć decyzje zmierzające do jak najszybszego zagospodarowania także drugiej działki.

– To, że spółki nie będzie stać na wybudowanie, wiedzieliśmy od początku, tylko chodziło o to czy gmina będzie partycypować  powiedział. –Jak się okazało, priorytety były inne i jest konkretne pytanie, czy tej działki nie warto po prostu uwolnić, czyli dopuścić do tego, aby kto inny tam budował i mieszkań w Ostrzeszowie powstało więcej.

Przez uwolnienie radny rozumie sprzedaż, co nie spotkało się z aprobatą burmistrza.

– Budowa dwóch bloków jednocześnie moim zdaniem jest wykluczona, co nie oznacza, że tą drugą działkę powinniśmy sprzedać – oświadczył. –Uważam, że to jest bardzo cenne, aby działka pod budownictwo wysokie była w zasobie miejskim.

Odrobiński zgodził się, że działka jest cenna, ale jednocześnie dodał, że zamiast zarastać powinna być wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Burmistrz podkreślał z kolei, że w wyniku sprzedaży gmina wyzbyłaby się ze swojego zasobu ostatniej działki pod budownictwo wysokie, de facto zamykając sobie drogę do budowy chociażby kolejnego bloku komunalnego.

 Pracujemy nad tym, aby działki pod budownictwo wysokie jako gmina nabyć, ale nigdy to nie będą tak atrakcyjne tereny jak ten  zakończył wymianę zdań Jędrowiak.

Ogłoszenia
J3M