Sporo dzieje się i będzie dziać, choć nie tylko, w najbliższych tygodniach na drogach przebiegających przez gminę Kraszewice. Trwa m. in. budowa tak wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 449 w Mącznikach.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jak mówi wójt Konrad Kuświk prace drogowe są w pełni rozwinięte. – W części miejscowości chodnik, który będzie dość szeroki bo 2m, jest już doskonale widoczny. Do tego powstaje ściek przykrawężnikowy i odwodnienie do rowów wzmacnianych betonowymi pływami ażurowymi – mówi włodarz Kraszewic.

Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Bardzo zaawansowana jest również budowa drogi gminnej w Racławicach, która łączyć będzie się z Mącznikami. Po wzmocnieniu tłuczniem ułożono już pierwszą warstwę asfaltu. Pozostały jeszcze prace nad poboczami, zjazdami, wykonanie oznakowania.

Już wkrótce zakończą się prace przygotowawcze i jak informuje wójt ruszy modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Wieluńskiej w Kraszewicach. – Przeprowadzono pomiary geodezyjne, uzgodniono zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej i inne formalne sprawy – mówi Kuświk.

To nie koniec dobrych informacji, jak się okazuje Urząd Gminy zawarł już umowę i wkrótce przekaże plac budowy wykonawcy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kraszewicach. Zgodnie z planem prace zakończyć mają się w wakacje.

Na realizację czeka również ścieżka między ul. Szkolną a kraszewickim stadionem. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na jej budowę. – Czekamy na oferty od firm i rozstrzygnięcie postępowania – dodaje wójt.

Ogłoszenia