Maria Gorzelanna i Marian Młodziński dołączyli pośmiertnie do grona zasłużonych dla Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną. Medale, podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej (26 listopada), odbierały z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej rodziny uhonorowanych osób.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Z wnioskiem o nadanie pośmiertnie medalu Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną dla Marii Gorzelannej wystąpiło Stowarzyszenie Klub Seniora „Pelikan” w Grabowie nad Prosną, którego była współzałożycielką, a następnie prezesem – od 2015 r.

Pani Maria była osobą aktywną społecznie. W przeszłości pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną. W latach 1990-1994 pełniła funkcję sekretarza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Od początku lat 90. związana była z samorządem terytorialnym. Od początku utworzenia w 1999 r. samorządu powiatowego, przez pięć kadencji była radną Rady Powiatu w Ostrzeszowie, pełniąc też w II kadencji funkcję wiceprzewodniczącej, a w V kadencji funkcję przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu. Cieszyła się dużym szacunkiem i poważaniem zarówno wśród samorządowców, jak i mieszkańców.

Na tej samej sesji medalem tym uhonorowano także pośmiertnie Mariana Młodzińskiego. Z wnioskiem wystąpił Ludowy Zespół Sportowy „PELIKAN” Grabów, którego – od roku 1992 do 2005 – był prezesem. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Radnego Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, był też członkiem Zarządu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, a od 1966 do 2008 r. członkiem i  wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną. Ponadto był członkiem rad nadzorczych w wielu spółkach na terenie powiatu ostrzeszowskiego oraz angażował się czynnie w liczne inwestycje na terenie powiatu. Za swoją pracę i działania społeczne na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony, m.in. Brązowym Krzyżem, a następnie w 2005 r. Złotym Krzyżem Zasługi od Prezydenta RP za ofiarną działalność publiczną i charytatywną, czy też Medalem za Zasługi dla województwa kaliskiego.

Wyróżnienia z rąk burmistrza Maksymiliana Ptaka i przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Biela odbierały rodziny zasłużonych osób. Były podziękowania i gratulacje.

Medal Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną po raz pierwszy przyznano w 2002 roku. Od tej pory grono to stale się powiększa. Do chwili obecnej przyznano go 67 osobom i instytucjom. UMiG

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski