Ogłoszenia
Instal Grunt

Drodzy Mieszkańcy, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podwyżki opłaty za wywóz śmieci dla mieszkańców naszej gminy oraz obniżenia opłaty za wywóz śmieci dla przedsiębiorców odpowiadamy, co zdecydowało o takiej decyzji Rady Miejskiej.

Obowiązującą  ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z gminach narzuca na samorządy obowiązek obniżenia opłat za odpady dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców) z 35 zł do maksymalnie 6 zł za pojemnik 120l .

  1. W związku z tym w gminnym systemie odpadowym w roku 2020 zabrakłoby prawie milion złotych.
  2. Zgodnie z przepisami gmina nie może zarabiać na odpadach, ale nie może tez dopłacać, więc brakujący milion pokryć musimy wszyscy jako mieszkańcy co stanowi prawie 4 z 7 zł podwyżki.
  3. Dodatkowo w tym roku kolejny raz ministerstwo środowiska podniosło opłatę marszałkowską za składowanie odpadów zmieszanych i bio.

Od 2017 roku opłata wzrosła z 24 zł do aż 301 zł za każdą tonę.

  1. Zgodnie z rządową ustawą wprowadzono również odbiór dwa razy w miesiącu odpadów na sołectwach, co również zostało wprowadzone na naszym terenie i wpłynęło na kwotę uzyskaną w przetargu.
  2. Pomimo tego, że uzyskana w przetargu kwota za wywóz tony odpadów jest jedną z najniższych w okolicy, to ilość produkowanych przez nas odpadów w gminie, z roku na rok rośnie, co również wpływa wysokość opłaty.

Ilość odpadów w kg na mieszkańca w naszej gminie:

2017 – 245 kg

2018 – 303 kg

2019 – 365 kg

2020 – 413 kg.

źródło: UMiG Ostrzeszów

 

Ogłoszenia
Zielony Ogród