Symboliczne przekazanie dwóch defibrylatorów AED miało miejsce 20 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylej Górze.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Urządzenia, które służą do pobudzenia akcji serca przez wywołanie elektrowstrząsów zamontowane zostaną na budynku OSP w Kobylej Górze i Szkole Podstawowej w Parzynowie.

Ich zakup sfinansowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Parzynowa i Marcinek. Pieniądze pochodzą również ze zbiórki przeprowadzonej podczas festynu promującego szczepienia na COVID-19, który odbył się w Kobylej Górze. Koszt jednego urządzenia to 7 tys. zł.

Defibrylatory z rąk kierownika Ratownictwa Medycznego w Kępnie Mirona Leśniarka odebrały w imieniu KGW Parzynów: Urszula Witek, Wiesława Jeżyk, Krystyna Lewek, a także KGW Marcinki: Renata Kawecka i Danuta Hłądzyńska.
Zakup urządzeń koordynował Adrian Kwikert, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylej Górze. To jednak nie koniec dobrych informacji. – Jeszcze w tym roku planowany jest zakup kolejnego urządzenia ze środków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze i budżetu gminy – zdradził wójt Wiesław Berski. UG

Ogłoszenia
J3M