Wraz ze zwiększaniem się liczby uchodźców zza wschodniej granicy w polskich szkołach przybywa ukraińskich dzieci. Zjawisko to nasila się również w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Ostrzeszów.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych nam przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowych, do 24 lutego w samorządowych przedszkolach opieką objętych było 8 dzieci obywatelstwa ukraińskiego. We wszystkich szkołach podstawowych pobierało natomiast naukę 21 dzieci ukraińskich. Po wybuchu wojny sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać.

Po wybuchu konfliktu zbrojnego i napaści Rosji na Ukrainę do naszych przedszkoli gminnych przyjęliśmy poza rekrutacją na razie 1 dziecko ukraińskie do oddziału „0”mówi dyrektor ZOPO Sławomir Cwojdziński. – Przyjęcia do przedszkoli dzieci ukraińskich poza rekrutacją nie są na razie możliwe z uwagi na to, że konflikt zbrojny wybuchł w środku prowadzonej elektronicznie rekrutacji. Mamy jednak zgłoszenia dzieci ukraińskich w systemie rekrutacji tak jak w ubiegłych roku szkolnym, w którym przyjęliśmy 7 takich dzieci. Jednak po opublikowaniu list przyjętych dzieci tj. ok. 5 kwietnia zostaną przeprowadzone konsultacje z dyrektorami przedszkoli w celu ewentualnego przyjęcia dodatkowo dzieci ukraińskich.

Możliwość taką daje zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji przedszkoli i szkół podstawowych publicznych, wprowadzona 10 marca przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zwiększa ona maksymalną liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym o 3, do 28. W klasach I-III szkoły podstawowej, uczyć się będzie mogło z kolei maksymalnie 29 dzieci. Jak dotąd po 24 lutego do podstawówek w gminie Ostrzeszów przyjęto 5 uczniów obywatelstwa ukraińskiego.

Mamy już zgłoszenia od dyrektorów szkół, że ta liczba w następnych tygodniach może się zwiększyć o ok. 10 kolejnych uczniów szkół podstawowychdodaje S. Cwojdziński. Zapisy dzieci ukraińskich są dokonywane bezpośrednio odpowiednio w szkołach obwodowych tych potencjalnych uczniów zgodnie z ich miejscem zamieszkania na terenie MiG Ostrzeszów. Dzieci są przyjmowane do istniejących klas szkolnych i na razie nie tworzymy tzw. oddziałów przygotowawczych.

Z zapewnień dyrektora ZOPO wynika, że zarówno dzieci ukraińskie, jak i pochodzące z innych krajów korzystają z dodatkowych godzin nauczania języka polskiego oraz w razie konieczności z innych dodatkowych godzin przedmiotów programu nauczania. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia