Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego po 30 czerwca było tematem rozmów, jakie samorząd powiatowy toczył z wójtami i burmistrzami oraz ich przedstawicielami. W tej sprawie w Starostwie Powiatowym odbyły się dwa spotkania z udziałem samorządowców i potencjalnego usługodawcy.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Zasadniczym celem działań jest zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie transportu publicznego, dlatego rozmowy toczą się z firmą przewozową, która deklaruje zachowanie wszystkich dotychczasowych połączeń autobusowych, także tych deficytowych. Wszystko po to, by zapewnić dogodną komunikację mieszkańcom, w tym młodzieży uczęszczającej do ostrzeszowskich szkół ponadpodstawowych. Przewoźnik zadeklarował również zamiar obniżenia kosztów biletów miesięcznych w porównaniu z dotychczasową ceną, a także otwartość na współpracę z lokalnymi firmami transportowymi.
Rozmowy mają charakter finalny. Już dzisiaj mogę zapewnić, że publiczny transport zbiorowy na terenie naszego powiatu po 30 czerwca ruszy w nowej formuje – skonkludował starosta Lech Janicki.

Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M