Czy na ulicach Zamkowej i Piastowskiej w Ostrzeszowie rowerzyści będą mogli korzystać z chodników, nie narażając się na mandat? Postulat taki zgłoszony został podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej, a jako uzasadnienie podano względy bezpieczeństwa.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Radny Zbigniew Tomczyk zwracał uwagę, że zarówno Zamkowa, jak i Piastowska to ulice charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu, co może stanowić poważne zagrożenie dla rowerzystów i pieszych.

Obecnie spora część rowerzystów, zwłaszcza osoby starsze, w obawie o swoje bezpieczeństwo już poruszają się po chodnikach, jednak takim zachowaniem narażają się na negatywne konsekwencje prawne – mówił wnioskodawca. – Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym powyższy wniosek jest konieczny i uzasadniony. Pragnę przypomnieć, że podobną interpelację, ale w szerszym zakresie składałem już w 2017 roku. Teraz jednak sytuacja się zmieniła, zmienił się zarządca obydwu dróg, teraz jest nim gmina i być może łatwiej będzie to wprowadzić. Idąc na sesję widziałem cztery osoby, które ulicą Zamkową jechały po chodniku. Myślę, że wprowadzenie takiej zmiany jest konieczne. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M