Przebudowana kotłownia przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, która została zaadaptowana na sale dydaktyczne, jako najciekawsza modernizacja ukończona do końca 2022 roku zakwalifikowała się do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W ramach przebudowy w budynku byłej kotłowni wykonano salę konferencyjną z możliwością podziału za pomocą mobilnej ściany na dwa mniejsze pomieszczenia, utworzono dwa pomieszczenia dydaktyczne do teoretycznej nauki zawodu, salę komputerową na 16 stanowisk, pokój nauczycielski, zaplecze higieniczno-sanitarne dla personelu i uczniów, pomieszczenia gospodarcze i techniczne związane z obsługą obiektu, schody zewnętrzne oraz utwardzenia na terenie działki wraz z infrastrukturą techniczną.

Nowo utworzone pracownie będą wykorzystywane do kształcenia uczniów w zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, technik technologii drewna, stolarz, tapicer, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa, kucharz, barman, barista.

Modernizacja byłej kotłowni Zespołu Szkół nr 1 była częścią większego projektu pn. Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim, który obejmował także adaptację budynku D Zespołu Szkół nr 2 położonego przy ul. Zamkowej 10 na cele pracowni programistycznej. W ramach adaptacji na istniejących powierzchniach wykonano salę komputerową z 20 stanowiskami komputerowymi oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Projekt Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim zaowocuje utworzeniem Centrum Kształcenia Zawodowego dla ostrzeszowskich szkół ponadpodstawowych.

Jak wyjaśnia zastępca kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Ludmiła Cieślarczyk, która wraz z insp. Katarzyną Nowak jest autorką i koordynatorką projektu, przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu, jakie powiat ostrzeszowski uzyskał w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2. Wartość projektu wynosi blisko 3 675 000 zł, a dofinansowanie 2 487 197 zł.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M