Rozliczenie burmistrza i jego pracowników z wykonania zeszłorocznego budżetu gminy było głównym punktem ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Głosowanie nad absolutorium zakończyło się po myśli Patryka Jędrowiaka, choć radni nie byli w tej kwestii całkowicie zgodni.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego przez skarbnika gminy, rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 1.733.600 zł, bowiem dochody zrealizowano w wysokości 145.327.000 zł, tj. na poziomie 98,04 %, a wydatki w kwocie 143.590.000 zł, tj. na poziomie 92,69%.

– Jeśli chodzi o całkowite zadłużenie gminy na koniec roku to wyniosło ono 14.114.095 złotych – dodał skarbnik Michał Adamski. – Z tego z tytułu kredytów 12.707.095 złotych, a zobowiązania wymagalne 1.407.000 złotych.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2022 roku wyniosły niespełna 5.866.000 zł. Dla porównania w 2021 roku dochody te wyniosły blisko 9.130.000 zł, w 2020 roku ponad 5.460.000 zł, w 2019 roku ponad 500.000 zł, a w 2018 roku ponad 1.000.000 zł. Pozytywnie na temat sprawozdania z wykonania budżetu wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej.

 Uważam, że budżet na 2022 rok był budżetem dobrym – orzekła z kolei przewodnicząca komisji budżetu i przestrzegania prawa Wiesława Wysota.

Na tym dyskusja dobiegła końca i przystąpiono do głosowania, w którym 16 radnych opowiedziało się za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, 4 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

 Realizacja całości budżetu, tak sprawna jak w zeszłym roku, przy tak wielu zadaniach i w tak niepewnych czasach była dużym wyzwaniem, ale cieszę się, że zakończonym pozytywnie i z wieloma sukcesami– podsumował burmistrz Patryk Jędrowiak, dziękując pracownikom Urzędu Miasta i Gminy. – Jestem przekonany, że ten rok, kiedy oczekiwań, inwestycji i planów jest jeszcze więcej, dzięki temu zespołowi będzie zakończony sukcesem.

Dodajmy, że podczas tego samego posiedzenia Rada Miejska, po uprzednim zapoznaniu się z „Raportem o stanie miasta i gminy” udzieliła burmistrzowi także votum zaufania.

Fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M