KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT

Ogłoszenia
Instal Grunt

W związku z pytaniami mieszkańców miasta i gminy Mikstat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 kierowanymi do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat informuję, że powodowany troską o zdrowie mieszkańców oraz ich prawem do rzetelnej i obiektywnej informacji wystąpiłem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie, jako organu administracji rządowej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia na obszarze powiatu ostrzeszowskiego z prośbą o informację na temat aktualnej sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z epidemii COVID-19 na terenie miasta i gminy Mikstat oraz działań podejmowanych celem ochrony zdrowia mieszkańców w związku z epidemią COVID-19.

Zwróciłem się także do Wojewody Wielkopolskiego oraz PPIS w Ostrzeszowie o jak najszybsze zorganizowanie w Mikstacie punktu pobrań „drive-thru” do badań w kierunku COVID-19, żeby zabezpieczyć mieszkańcom miasta i gminy prawo do niezbędnej  profilaktyki.

Ponadto zarządziłem ponowną dezynfekcję przystanków autobusowych oraz wszelkich wejść do instytucji publicznych na terenie gminy.

Henryk Zieliński

/-/

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

Ogłoszenia
J3M