14.435 złotych brutto to kwota nowego wynagrodzenia burmistrza Ostrzeszowa Patryka Jędrowiaka. Oznacza to wzrost o 4.775 złotych. Póki co mamy do czynienia z propozycją zawartą w projekcie uchwały, która będzie głosowana podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Na łączną sumę wynagrodzenia składa się: wynagrodzenie zasadnicze – 8.344 zł (więcej o 3.544 zł), dodatek funkcyjny – 2.760 zł (więcej o 660 zł) oraz dodatek specjalny, stanowiący 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3.331 zł (więcej o 571 zł). W uzasadnieniu do projektu uchwały powołano się na zmianę ustawy o pracownikach samorządowych dodającą pojęcie maksymalnego i minimalnego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Jak napisano „Dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów nie osiągało minimalnego poziomu wynagrodzenia określonego w/w przepisami”. Teraz wszystko w rękach radnych. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia