Prawie 27.400.000 zł. zabezpieczono na inwestycje w przyszłorocznym budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów. Głosowanie nad projektem planu finansowego odbyło się w czwartek (28 grudnia) podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok ustalono w wysokości niespełna 143.130.000 zł. Wydatki mają natomiast wynieść prawie 148.160.000 zł. Deficyt przekraczający 5.000.000 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Prawie 11.000.000 zł. przeznaczono na inwestycje drogowe, m.in. przebudowę ulic Św. Mikołaja i Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie, remont i przebudowę ulic Okrzei, Towarowej, Leśnej i Wł. Jagiełły, budowę ulicy Piaskowej, modernizację drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź oraz modernizację przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie. Część z tych zadań będzie realizowane ze wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do większych zaplanowanych zadań należą ponadto: modernizacja elewacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie, adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne oraz rozbudowa remizy OSP Ostrzeszów.

W głosowaniu 18 radnych opowiedziało się za projektem planu finansowego w przedłożonej formie, a 1 wstrzymał się od głosu. ŁŚ

Ogłoszenia