19 marca oficjalnie otwarto nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Inauguracyjny mecz koszykówki rozpoczął rzut sędziowski w wykonaniu ostrzeszowskiego starosty Lecha Janickiego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Drużynom „Pomidorów” i „Pomarańczy” kibicowali: członek Zarządu Powiatu, szef wydziału oświaty starostwa powiatowego Adam Mickiewicz, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Dariusz Świtoń, dyrektorka biura poselskiego Andrzeja Grzyba Sabina Dachowska, przedstawiciel posłanki Katarzyny Sójki – Andrzej Manikowski oraz autorki projektu/wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego funduszu „Polski ład”: Ludmiła Cieślarzyk i Katarzyna Nowak. Boisko otworzył dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ziemisław Szmaj wraz z wuefistami: Radosławem Aksamskim i Andrzejem Wojciechowskim.

Nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko sportowe o poliuretanowej nawierzchni, wyposażone między innymi w stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, słupki do tenisa oraz bramki do piłki ręcznej, z ogrodzeniem w formie piłkochwytów kosztowało 1 060 912 zł; wkład własny to 160 912 zł, a dofinansowanie z „Polskiego ładu”: 900 000 zł.

W ramach inwestycji przeprowadzono także modernizację infrastruktury towarzyszącej związanej z funkcjonowaniem boiska w postaci ciągów komunikacyjnych i stanowisk parkingowych.

Prace przygotowawcze (przygotowanie założeń do projektu i wykonanie dokumentacji projektowej) zostały rozpoczęte w 2022 roku. Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji nastąpiło z początkiem 2023 roku, a odbiór końcowy – we wrześniu 2023 roku. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M