Powiat ubiega się o dofinansowanie inwestycji mających poprawić bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Przedszkolu nr 5 w Ostrzeszowie i powstającym tam żłobku.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych sporządził Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi. Jeden wniosek zakłada wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 5, a drugi – wykonanie wyniesionego skrzyżowania ulicy Łąkowej i Sportowej z wyświetlaczami prędkości i z dwoma przejściami dla pieszych.
Samorząd powiatowy liczy na dofinansowanie zadnia w wysokości 80%.
Mieszkańcy bardzo liczą na zrealizowanie przedsięwzięcia, o czym świadczy wniosek o poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie, jaki na ręce starosty skierował Zarząd Dzielnicy nr 6 w Ostrzeszowie, a także starania dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Ostrzeszowie. www.powiatostrzeszowski.pl

na zdjęciu – kierownik WZDP Wiesław Dombek

Ogłoszenia