Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła pakiet trzech uchwał dotyczących zasad funkcjonowania transportu publicznego. Radni wyrazili m.in. zgodę na podpisanie umowy z przewoźnikiem, który od 1 do 31 października świadczył będzie usługi na 24 liniach, na które samorząd powiatowy ubiegał się będzie o dopłatę ze środków „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Przypomnijmy, że od 1 lipca tego roku, czyli od dnia zaprzestania realizacji transportu publicznego przez spółkę PKS z Ostrowa Wielkopolskiego, roli organizatora publicznego transportu zbiorowego podjął się powiat ostrzeszowski. Aby wywiązać się z tego obowiązku podjęto współpracę z firmą przewozową Euromatpol. Kooperacja ta ma być kontynuowana, póki co do końca października, bo tak zakłada umowa. Dlaczego nie do końca roku?
– Ponieważ w budżecie powiatu nie mamy zabezpieczenia na trzy miesiące, w związku z tym wyrażenie zgody na świadczenie usług będzie zawarta tylko na jeden okres tj. na jeden miesiąc, do 1 do 31 października – wyjaśniła wicestarosta Zofia Witkowska.

W najbliższym natomiast czasie powiat zamierza złożyć wniosek do wojewody o przyznanie dopłat z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”, dzięki którym możliwe stałoby się przedłużenie umowy z przewoźnikiem na kolejne miesiące. Jak wynika z informacji przekazanych przez wicestarostę Witkowską, koszty poniesione na finansowanie transportu publicznego przez powiat zamknęły się we wrześniu kwotą 144.000 złotych.  A to nie koniec wydatków.
– Będziemy musieli wyłożyć całe kwoty, które są kosztem komunikacji uruchomionej we wrześniu i październiku – zaznaczył starosta Lech Janicki. – Spodziewamy się, że refundację otrzymamy w listopadzie.

Oczywiście, jeśli wniosek o dotację zostanie przez wojewodę rozpatrzony pozytywnie.
– Pani skarbnik już sygnalizowała na komisji finansów, że nie miałaby już pieniędzy, aby je wyłożyć na trzeci miesiąc. Byłby to wtedy problem – nie krył starosta. – Myślę, że wszystko się powinno rozwiązać z końcem września i początkiem października. Wtedy otrzymywalibyśmy refundację w kolejnym miesiącu za miesiąc poprzedni. Myślę, że chociażby za wrzesień refundacja powinna wpłynąć w październiku.
L. Janicki przyznał też, że liczy na wsparcie ze strony samorządów gminnych.
– Zdejmujemy z gminy poważny obowiązek zapewnienia komunikacji wewnątrz gminnej – zaznacza. – My to robimy i mam nadzieję, że w pewnym momencie również samorządy gminne to docenią. Gdyby były jakieś życzenia, których nie będziemy w stanie spełnić to spełnić je może w ramach swoich obowiązków ustawowych samorząd gminny.
Zgodnie z zapisami jednej z podjętych uchwał, ceny biletów jednorazowych, w zależności od długości przejechanej przez pasażera trasy, wynosić będą od 5 do 12 złotych. Za bilet miesięczny zapłacić trzeba z kolei od 140 do 400 złotych. Przewidziano też ustawowe ulgi od 33 do 93%.

Ogłoszenia