Gmina Ostrzeszów pozyskała 303.700 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze te pozwolą na pokrycie 80% kosztów zadania polegającego na przebudowie czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach specjalnego naboru na poprawienie bezpieczeństwa pieszych w obrębie przeznaczonych dla nich przejść.

My podeszliśmy w dosyć rozbudowany sposób do tego programu twierdzi burmistrz Patryk Jędrowiak. – Nie zgłaszaliśmy do modernizacji pojedynczych przejść, tylko wszystkie przejścia w obrębie newralgicznego skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1. Przygotowaliśmy projekt, który poprawia bezpieczeństwo poprzez podniesienie tego skrzyżowania wraz z przebudową chodnika przy przejściu dla pieszych od strony ulicy Sportowej.

Dodatkowo przejścia zostaną doświetlone.

Wszyscy wiemy, jak utrudniona jest widoczność, kiedy wychodzi się zza kamienicy w kierunku ulicy Sportowej – zwraca uwagę burmistrz. – Ten chodnik będzie poszerzony, przejście lekko przesunięte. Tak, żeby maksymalnie poprawić bezpieczeństwo, ale też żeby ograniczyć prędkość kierowców, którzy w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum rozwijali nadmierną prędkość.

Na realizację zadania, którego całkowita wartość to blisko 380.000 złotych samorząd ma dwanaście miesięcy. Wstępnie mówi się, że prace ruszyć mogą wiosną przyszłego roku. Na tym jednak nie koniec. Dzięki rządowym środkom gmina chciałaby w podobny sposób modernizować kolejne przejścia dla pieszych na terenie miasta.

Teraz jest prowadzony dodatkowy nabór, na który również będziemy składali wnioski na poszczególne przejścia dla pieszych – zapowiada P. Jędrowiak. – Warto zaznaczyć, że w pierwszym naborze nasz wniosek był bodajże drugim co do wielkości, jeśli chodzi o kwotę przyznanych środków. Większość gmin koncentrowała się na mniejszych projektach. My zdecydowaliśmy się na takie kompleksowe podejście.

Termin składania wniosków w dodatkowym naborze mija 11 sierpnia. Należy dodać, że samorząd gminny mógł ubiegać się jedynie o wsparcie zadań realizowanych na podległych sobie ulicach. Wnioski nie mogły zatem dotyczyć przejść dla pieszych na drogach powiatowych przebiegających przez miasto. ŁŚ

Ogłoszenia