Samorząd mikstacki pozyskał z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ponad 100 tys. zł na utrzymanie publicznego transportu na terenie miasta i gminy Mikstat. Skorzystają na tym przede wszystkim uczniowie dojeżdżający do szkoły w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest  państwowym funduszem celowym o charakterze użyteczności publicznej. Jego dysponentem jest minister do spraw transportu, a obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Z FRPA dofinansowywane są lokalne połączenia autobusowe, dzięki czemu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

W czwartek, 20 stycznia br. burmistrz Henryk Zieliński oraz skarbnik Teresa Michalak, w imieniu samorządu mikstackiego podpisali z Michałem Zielińskim, wojewodą wielkopolskim w obecności poseł Katarzyny Sójki umowę o dofinansowaniu w wysokości 101 012 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację transportu publicznego. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy Mikstat będą mogli korzystać w 2022 r. z połączeń autobusowych w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. PK

Ogłoszenia
J3M