Ostrzeszowska policja prowadzi postępowanie zmierzające do ustalenia kto stoi za wyjątkowo niemądrymi żartami mającymi najwyraźniej zakłócić, rozpoczynające się dzisiaj, egzaminy ósmoklasistów.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Na adresy mailowe pięciu szkół podstawowych w powiecie ostrzeszowskim – w Marszałkach, Mikstacie, Niedźwiedziu, Siedlikowie i Szklarce Przygodzickiej – wpłynęły wiadomości o podłożeniu w nich ładunków wybuchowych. Spotkało się to z natychmiastową reakcją dyrektorów placówek i wkrótce w każdej z nich pojawili się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji.

Skierowani na miejsce funkcjonariusze dokonali sprawdzeń obiektów oraz weryfikowali adresy, z których pochodziły wiadomości relacjonuje oficer prasowy KPP Magdalena Hańdziuk. – Każda placówka otrzymała taką wiadomość z innego adresu. W związku z powyższymi zgłoszeniami nie dokonywano ewakuacji osób przebywających w budynkach.

Cała sprawa zakończyła się więc dobrze, choć należy z całą stanowczością potępiać tego rodzaju nieodpowiedzialne działania, które w ostatnich latach stały się w Polsce niechlubną tradycją.

Ogłoszenia
J3M