Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie przekazało najnowsze informacje na temat sytuacji we wszystkich domach pomocy społecznej.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach
W domu przebywa 66 mieszkańców w ogólnie dobrym stanie zdrowia. Wraz z nimi w placówce jest dyrektor, pracownik administracji, kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, pielęgniarka, 3 opiekunki, 6 pokojowych i 2 pracowników obsługi; wszyscy są w dobrym stanie zdrowia.
13 mieszkańców przebywa w szpitalu jednoimiennym w Poznaniu.

Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach
W domu przebywa 122 mieszkańców w ogólnie dobrym stanie zdrowia. U wszystkich badania przeprowadzone 10 sierpnia dały wynik negatywny.
Bez zmian, 3 mieszkańców przebywa w szpitalu przy ul Szwajcarskiej w Poznaniu – dwoje ma wynik dodatni, jedna ujemny (przebywa na oddziale udarowym).
Personel DPS pracuje w trybie dwunastogodzinnych zmian.
Sytuacja w placówce jest stabilna, a nastroje, zarówno wśród załogi, jak i mieszkańców dobre, szczególnie po otrzymaniu wyników ostatnich badań (wszystkie były ujemne) – relacjonuje dyrektor DPS Katarzyna Kulok.

Dom Pomocy Społecznej w  Kobylej Górze
W domu przebywa 155 mieszkańców bez żadnych objawów chorób grypopodobnych. W placówce nie było żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Dom funkcjonuje bez zakłóceń.

Ogłoszenia
J3M