Pochodzący z Mikstatu generał dywizji Adam Joks objął stanowisko zastępcy dowódcy 5 Korpusu Armii USA w Fort Knox, stacjonującego w słynnej bazie wojskowej w stanie Kentucky. Jak informuje Ambasada Amerykańska w Warszawie, to pierwszy polski dowódca biorący udział w Programie Wymiany Personelu Wojskowego Armii Amerykańskiej i drugi polski wojskowy w oficjalnych amerykańskich strukturach wojskowych. Pierwszym był Tadeusz Kościuszko.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W czwartek (15 lipca) w Poznaniu odbyła się uroczystość pożegnania generała A. Joksa, w której uczestniczył Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Funkcja, którą obejmuje generał Joks niewątpliwie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO.– stwierdził. – Generał Adam Joks jest pierwszym dowódcą, Polakiem, który obejmuje tak wysokie stanowisko w dowództwie US Army po Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce. To jest wydarzenie historyczne. Serdecznie gratuluję generałowi i życzę, aby służył na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

Sam gen. Joks nie krył, że awans odebrał jako wielki zaszczyt i wyróżnienie

 Powierzenie tak wysokiego stanowiska w strukturach armii Stanów Zjednoczonych jest wyrazem dynamicznie rozwijającej się współpracy wojskowej Polski i USA. Stanowisko, które obejmuje jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Jestem świadomy odpowiedzialności, zadań i oczekiwań jakie stoją przede mną, szczególnie w kontekście szkolenia i przygotowania 5 Korpusu do prowadzenia wielodomenowej operacji na europejskim teatrze działań, zwłaszcza na jego wschodniej flance. Doświadczenie, jakie zdobyłem służąc na różnych stanowiskach w Wojsku Polskim, w strukturach międzynarodowych i w NATO zostanie przeze mnie skutecznie wykorzystane w procesie przygotowania 5 Korpusu do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej, która ma nastąpić do końca tego roku.

A. Joks pochodzi z Mikstatu, urodził się 5 lipca 1966 roku w Ostrzeszowie. Tutaj również ukończył Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych (przy byłym FUM). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, kursów w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Europejskiego Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen oraz studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks. Odznaczony m.in. amerykańską Legią Zasługi (ang. Legion of Merit).

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

Ogłoszenia