Rok 2020 był bez wątpienia rokiem inwestycyjnym dla gminy Kobyla Góra. Tylko w ciągu 12 miesięcy urzędnikom udało się pozyskać do budżetu gminy ponad 6 mln zł i zrealizować wiele inwestycji, na łączną kwotę 10 mln zł.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

  Wśród najważniejszych wymienić należy budowę drogi Pisarzowice-Bałdowice- Słupia, środki na ten cel w wysokości aż 80% gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Sporą część środków, bo blisko 2,5 mln zł, wydano na rozpoczętą już w 2019 roku budowę sali przy szkole podstawowej w Parzynowie. W tym miejscu należy dodać, że również ta inwestycja realizowana była w ramach pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych. Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o kolejną z inwestycji – budowę drugiego etapu ciągu pieszo-rowerowego przy zbiorniku Blewązka. Z zewnętrznymi pieniędzmi gmina przystąpiła również do budowy świetlicy wiejskiej w Mostkach (635 tys. zł). W 2020 roku wykonano remont polegający na  adaptacji pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej na Klub Seniora, który został utworzony w ramach wsparcia zewnętrznego ze środków Ministerstwa Pracy.

Co ważne, mimo realizacji inwestycji (wydatki majątkowe) na kwotę aż 10 mln 473 tys. zadłużenie gminy w ostatnim roku znacznie się zmniejszyło i w porównaniu do roku 2017 spadło z 9,6 mln zł do 4,5 mln zł. Szczegółowe informacje zawiera wykres przygotowany przez skarbnik Ilonę Bochyńską.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski