Sejmik Województwa Wielkopolskiego 25 października podjął uchwałę rozstrzygającą wyniki samorządowego konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Wsparcie w wysokości 400 tys. zł pozwoli zrealizować 71 projektów na wielkopolskich wsiach.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Program Wielkopolska Odnowa Wsi od ponad 10 lat wspiera rozmaite inicjatywy powstawania obiektów i infrastruktury użyteczności publicznej, integracji lokalnych społeczności i kultywowaniu miejscowych tradycji i organizacji lokalnych imprez i spotkań. Od początku jego realizacji Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył przeszło 41 mln zł na realizację tego programu w naszym regionie.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując program „Wielkopolska Odnowa Wsi” z podziwem patrzy na wspaniałe efekty zrealizowanych projektów. Blisko 1880 sołectw uczestniczących w programie zmienia swoje „małe ojczyny” w miejsca przyjazne mieszkańcom, rozwija ich pasje, a także kultywuje rodzime tradycje swojego regionu. W 2021 roku na realizację programu wydano ponad 6,5 mln zł– mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Konkurs umożliwia realizację projektów wspomagających rozwój sołeckiej wspólnoty. Środki w wysokości 400 tys. zł pochodzące z budżetu województwa wielkopolskiego pozwolą zrealizować 71 projektów. W ramach konkursu uczestnicy – sołectwa, ubiegają się o dotacje na zakup niezbędnego wyposażenia, strojów, instrumentów, towarów służących kultywowaniu tradycji oraz materiałów promujących wieś.

Konkurs „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” pozwala społecznościom sołeckim doposażać oraz zwiększać możliwości organizacji rozmaitych przedsięwzięć w swoich sołectwach. Kwoty dotacji od 3 tys. do 7 tys. zł pozwolą zrealizować zakup niezbędnych urządzeń i materiałów, ale przede wszystkim są doskonałym zwieńczeniem wysiłków oraz zaangażowania mieszkańców w rozwój swojej miejscowości. Na przestrzeni lat funkcjonowania programu odnajdujemy coraz więcej miejsc na mapie Wielkopolski, w których  realizowano  projekty w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – dodaje wicemarszałek Grabowski

W ramach konkursu złożono 154 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z regulaminem konkursu i oceną złożonych projektów wyłoniono 71 projektów, którym przyznane zostaną dotacje na ich realizację.

 

LISTA DOFINANSOWANYCH WNIOSKÓW:

Gmina Czajków

Zakup namiotów i krzeseł – 7 tys. zł

Gmina Grabów nad Prosną

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marszałkach – 7 tys. zł

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Książenicach – 6,9 tys. zł

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kopciu – 7 tys. zł

Gmina Kraszewice

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mącznikach – 7 tys. zł

 

Ogłoszenia