Most na rzece Prośnie łączący sołectwa Bobrowniki i Kopeć to nie tylko długo oczekiwana i w znaczący sposób ułatwiająca życie mieszkańcom gminy Grabów nad Prosną inwestycja. To także przedsięwzięcie zrealizowane dzięki porozumieniu ponad podziałami politycznymi. W ostatnim czasie zakończone już prace podziwiali przedstawiciele różnych opcji zaangażowanych w pokrycie ich kosztów.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Przypomnijmy, nakłady wyniosły ogółem około 7 milionów złotych, z czego połowę stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 1.200.000 złotych pochodziło z budżetu województwa wielkopolskiego, a 2.000.000 złotych z budżetu gminy Grabów nad Prosną. Ten montaż finansowy pozwolił na wybudowanie samego mostu, a także prowadzących do niego dróg.

Najbardziej cieszy to, że mieszkańcy są zadowoleni – stwierdziła podczas wizytacji inwestycji europoseł Andżelika Możdżanowska. – Widzimy tutaj dzisiaj radnych powiatowych, przedstawicieli mieszkańców, czyli sołtysów. Widzimy jak bardzo ten most zgody, bo tak jest nazywany przez mieszkańców, łączący Kopeć z Bobrownikami, był potrzebny. To rzeczywiście cieszy. Myślę, że bardzo dużo zrobiono, sporo jeszcze przed nami. Najlepsze efekty przynosi praca ponad podziałami politycznymi. To bardzo dobrze wydane pieniądze. Jak sobie przypomnę, pierwsze spotkanie z delegacją tych miejscowości, które przybyły z prośbą o wsparcie tej niezwykle ważnej inwestycji, to wtedy nie było jeszcze widać światełka w tunelu. Wiedziałam jednak, że przy tej determinacji i wspólnym zaangażowaniu uda nam się pozyskać tak ogromne środki finansowe. Z mojej strony nie było żadnych wątpliwości.

W podobnym tonie wypowiadała się także poseł Katarzyna Sójka.

Most łączący ludzi, pokolenia i wsie jest bardzo potrzebny – oceniła. – To jest przede wszystkim inicjatywa państwa radnych i sołtysów. Pamiętam nasze spotkania i rozmowy, którym na początku towarzyszyła mała nadzieja. Dofinansowanie rozpoczęło tę myśl, wszystkie fundusze zostały zebrane i dzisiaj stoimy na moście. Bardzo dobry efekt.

Jak się jednak okazuje, to nie koniec planów inwestycyjnych dotyczących tej części powiatu ostrzeszowskiego. Powstanie mostu stało się impulsem do dalszego rozwijania tam infrastruktury komunikacyjnej. Radny Rady Powiatu w Ostrzeszowie i mieszkaniec Bobrownik Ignacy Śmiatacz nie kryje, że bardzo korzystnym rozwiązaniem byłoby wybudowanie dodatkowej drogi w kierunku mostu od strony miejscowości Dębicze.

Droga już jest, trzeba ją tylko odtworzyć i zmodernizować – wyjaśnia Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.

Mowa o odcinku należącym do gminy Grabów.

Myślę, że będziemy ten temat głęboko analizowali – deklaruje burmistrz Maksymilian Ptak. – Zakładam, że przy wsparciu środków zewnętrznych będzie szansa, żeby tę inwestycję zrealizować.

Konkretyzują się już z kolei plany dotyczące dróg powiatowych przebiegających przez ziemię grabowską.

W przyszłym roku w ramach Polskiego Ładu będziemy mogli poszerzyć drogę gminną do drogi powiatowej Grabów-Osiek, która jest częściowo zmodernizowana – zapowiada M. Ptak. – W przyszłym roku powiat, także przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, będzie tę inwestycję realizował. Niewątpliwie te działania poprawią komfort i bezpieczeństwo osób poruszających się drogami gminnymi i powiatowymi.

Oficjalne otwarcie mostu na Prośnie odbędzie się we wrześniu. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M