XIV edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” została rozstrzygnięta. Aż 192 projekty o łącznej wartości prawie 11,5 mln zł dostaną dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Sejmik Województwa Wielkopolskiego  podjął stosowną uchwałę w sprawie przekazania wsparcia na realizację projektów.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” to przede wszystkim aktywizacja mieszkańców wsi i społeczności wiejskich, podniesienie jakości życia na terenach wiejskich, integracja lokalnych społeczności poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektu, a także promocja idei odnowy wsi. Dofinansowanie umożliwia wykonanie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Udział w konkursie to także wspaniała okazja do integracji społeczności wiejskiej i aktywizacji jej członków.
Kolejna edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” umożliwi realizację marzeń lokalnych społeczności o poprawie wspólnej przestrzeni życiowej i uatrakcyjnieniu swoich miejscowości. Rekordowa wysokość pomocy która trafi do 192 miejscowości wynosi prawie 11,5 mln zł. Cieszy rosnące zainteresowanie sołectw i miejscowości uczestnictwem w programie i możliwością pozyskania znacznych środków na realizację zadania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzega wyraźne efekty w postaci remontowych sal, placów zabaw, licznych altan oraz wielu tablicach informujących o tym że dany projekt udało się  zrealizować przy wsparciu z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
W ramach naboru wniosków do XIV edycji złożono 278 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu weryfikacji i oceny zgłoszeń wytypowano 192 projekty do przyznania dofinansowania.
Dofinansowanie mogące wynieść nawet do 70 tys. zł to szansa na realizacje projektu mającego wpływ na funkcjonalność miejscowości oraz jakość życia mieszkańców. W ramach konkursu zgłaszane są inicjatywy o charakterze inwestycyjnym oraz takie, które promują lokalne zwyczaje i historię. Samorząd Województwa Wielkopolskiego co roku zwiększa pulę środków w programie umożliwiając pozyskanie dofinansowania większej liczbie uczestników. Do tej pory na w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” na Wielkopolskie obszary wiejskie trafiło ponad 70 mln zł – dodaje K. Grabowski
Pomoc finansowa w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 70 tys. zł dla pojedynczego zadania. Całkowita kwota wsparcia wynosi rekordowe  blisko 11,5 mln zł, które trafi do gmin z Wielkopolski. Warto podkreślić  że wiele sołectw i miejscowości biorąc udział w konkursie widzi ogromną szansę realizacji projektów i przedsięwzięć, które bez pomocy Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie byłyby możliwe do wykonania. Wyremontowane zostają sale wiejskie, powstają miejsca wspólnego spędzania czasu, place zabaw, miejsca pamięci oraz projekty o charakterze edukacyjnym. Społeczności lokalne wspólną pracą tworzą wyjątkowe miejsca i realizują projekty o ogromnym dla nich znaczeniu, z których korzystają przez wiele lat.  

POWIAT OSTRZESZOWSKI
Gmina Czajków 
Muchy – Plenerowe miejsce integracji mieszkańców. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – 69 995 zł. 
Gmina Doruchów 
Skarydzew – Budowa placu zabaw w Morawinie szansą na zabawę, aktywność i integrację – 70 000 zł. 
Doruchów I – Budowa infrastruktury technicznej dla ujęcia wody w obrębie stadionu sportowego – 70 000 zł. 
Gmina Grabów nad Prosną
Bukownica – Nowe dziś, lepsze jutro – modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy – 70 000 zł. 
Chlewo – Totalne remonty – modernizacja świetlicy wiejskiej – 70 000 zł.
Giżyce – Świetlica młodnieje, sołectwo pięknieje – modernizacja świetlicy wiejskiej – 70 000 zł. 
Gmina Kobyla Góra 
Bierzów – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej „W zaczarowanym miejscu, w cieniu starych dębów biesiadujemy przy muzyce i powracamy do tradycji wypieku chleba i przygotowania swojskiej wędzonki” – 68 880 zł.
Parzynów – Modernizacja świetlicy wiejskiej  „Świetlicę wiejską modernizujemy bo często korzystać z niej chcemy” – 70 000 zł. 
Gmina Kraszewice 
Jelenie – Remont sali wiejskiej – 70 000 zł. 
Kraszewice nr 2 – Doposażenie Centrum Rekreacji i Edukacji Podkuźnica – 35 256 zł. 
Gmina Mikstat 
Przedborów – Modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury – 70 000 zł. 
Komorów – FIT MAMUŚKI Etap II – 60 613 zł. 
Gmina Ostrzeszów 
Pustkowie Północ – Budowa altany – 70 000 zł. 

Ogłoszenia
J3M