13 listopada Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło ogólnopolski system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0). W związku z tym, jak informuje Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, w pierwszych dniach funkcjonowania systemu mogą wystąpić utrudnienia w załatwianiu spraw związanych z rejestracją pojazdów, może też wydłużyć się czas obsługi interesantów.

- Dla wydziałów komunikacji uruchomienie CEPiK2.0 ma bardzo duże znaczenie. Część danych będziemy mieli dostępnych na bieżąco, jednak wdrożenie nowego systemu, jest obciążone wieloma trudnościami technicznymi i organizacyjnymi, które powodują opóźnienia w pracy i wydłużenie czasu obsługi interesantów. Należy pamiętać, że od 13 listopada z systemu CEPiK2.0 będzie korzystać jednocześnie kilkanaście tysięcy użytkowników m.in. stacje kontroli pojazdów, wydziały komunikacji, policja, ITD, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, inne służby i instytucje, a prace na system wciąż trwają – wyjaśnia kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie Sławomir Gajewski.
Za ewentualne niedogodności, które będą towarzyszyły wdrażaniu nowego systemu przepraszamy.(MK)

Reklama