W sali widowiskowej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali kolejny rok akademicki.

Reklama