Nauka się opłaca, dosłownie. Decyzją ostrzeszowskich radnych najzdolniejsi uczniowie z terenu gminy mogą liczyć na stypendia. Jednorazowo mają otrzymać po 500 zł.

Zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą o stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VI), których średnia ocen wynosi minimum 5,65, a w przypadku klas VII-VIII oraz gimnazjalnych jest to średnia - 5,40. Szansę – jak wyjaśnia burmistrz Mariusz Witek - na jednorazowe wsparcie z tytułu szczególnych osiągnięć naukowych mają również laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o osiągnięcia artystyczne. Wsparciem radni postanowili objąć również najzdolniejszych sportowców, którzy zajęli 1-6 miejsce w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kto może zgłosić stypendystów? Zgodnie z przyjętą uchwałą mogą to zrobić rodzice, opiekunowie prawni, a także nauczyciele, którzy swoje typy mają przekazać do 30 lipca dyrektorowi danej szkoły. Ten, po dokonaniu wstępnej analizy stworzy listę, która do 30 sierpnia trafić ma na biurko burmistrza Mariusza Witka, który z kolei ma czas do 30 września na podjęcie decyzji o tym, komu takie wsparcie zostanie udzielone. Pieniądze do najzdolniejszych trafić mają do 31 października. - (…) Jest to niezwykle istotna kwestia dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w mieście i gminie Ostrzeszów – mówiła radna Beata Calińska, która jednocześnie nie ukrywała, że uczniowie od dawna czekali na takie wsparcie. – (…) W imieniu najmłodszego pokolenia ostrzeszowian pragnę podziękować (…) wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pracy nad tą uchwałą. Wspólnymi siłami próbujemy okazać najmłodszym, że rozumiemy ich doskonalenie, że rozumiemy to, iż chcą być coraz lepsi, ale chcą być też docenieni i zauważeni. Myślę, że dzięki tej uchwale rzeczywiście tak się poczują.

Podobnego zdania był radny Patryk Jędrowiak. - To jest bardzo dobry przykład na to, jak w słusznej sprawie jesteśmy w stanie wszyscy współpracować, bo przy tym projekcie współpracowali przedstawiciele wszystkich klubów radnych – podkreślał. - Ten projekt wykuwał się w naszych dyskusjach, potem w dyskusji z panem burmistrzem, ale myślę, że jest to dobry wzór na przyszłość. Jeżeli będziemy mieli takie postulaty i pomysły to jesteśmy w stanie do wszystkiego dojść w porozumieniu – dodał na koniec.

Za uchwałą opowiedziała się większość z radnych, nikt nie był przeciwny, od głosu wstrzymali się Marek Czwordon i Sławomir Odrobiński. SM

Reklama