Burmistrz Grabowa zwrócił się do mieszkańców z dość nietypową prośbą - o uporządkowanie poboczy i chodników przed posesjami. Jak twierdzi, czysty teren wokół posesji ma pozytywnie wpłynąć na wizerunek miasta i całej gminy.

Tradycyjnie sobota to dla większości osób dzień poświęcony na odpoczynek i pracę w domu, np. sprzątanie. O tym, by pamiętać również o utrzymaniu porządku poza swoją posesją, przypomina mieszkańcom Miasta i Gminy Grabów burmistrz Zenon Cegła. Włodarz wystosował specjalny apel, w którym zwraca się z prośbą, aby np. "w każdą sobotę porządkować sąsiadujące z posesją danego mieszańca pobocze i chodnik".
W apelu burmistrz przypomina również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele są zobowiązani dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Jak czytamy, w myśl art.  ust.  Pkt 4 w/w ustawy obowiązki właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają również poza teren ich posesji, a należą do nich: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

KK