Podczas gdy w sąsiednim Ostrowie Wielkopolskim pierwsze pieniądze z rządowego programu Rodzina 500 plus trafiły już do ponad 250 rodzin, w gminach powiatu ostrzeszowskiego trwa wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia. Tylko w gminie Czajków planuje się wypłacić pierwsze pieniądze jeszcze w kwietniu.

Czajków
W gminie obsługą programu 500 plus zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystko wskazuje na to, że najmniejsza gmina powiatu najszybciej upora się z wypłatą pierwszych świadczeń. – Już pierwsze decyzje wysyłamy do naszych mieszkańców i będziemy wypłacać pierwsze pieniądze 28 kwietnia – mówi Danuta Przybyłek, kierownik GOPS. – 13 kwietnia otrzymaliśmy 290 tys. na realizację programu. Ta kwota jest nieco większa, więc zostanie nam jeszcze trochę na wypłaty w maju. Robimy wszystko, żeby te pieniądze jak najszybciej wypłacić, żeby nie pojawił się kiedyś zarzut, że przetrzymujemy pieniądze na koncie.
Do tej pory do GOPS wpłynęło 190 wniosków na 380 dzieci. – Pierwszego dnia nie było żadnych kolejek, może pogoda nie sprzyjała. Kolejki się nie tworzyły, czasami jedna, dwie osoby stały, ale nikt nie musiał czekać na dworze – zapewnia kierownik.

Doruchów
Realizacja programu bez żadnych zakłóceń przebiega również na terenie gminy Doruchów. – Złożono u nas 372 wnioski na około 660 dzieci i w tej chwili są one weryfikowane, sprawdzamy w centralnej bazie danych beneficjentów. Wypłatę pieniędzy za kwiecień planujemy w pierwszych dniach maja – mówi Maria Cieśla, kierownik GOSP.
W GOPS nie było konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. – Radzimy sobie we własnym zakresie – zapewnia kierownik. – Wszystko przebiega płynnie, można powiedzieć, że bez żadnych kolejek i problemów.

Grabów
W gminie pracownicy M-GOPS przygotowują się właśnie do wydania pierwszych decyzji. – Będziemy się starali wypłacić pieniądze jak najprędzej, jak tylko wszystkie wnioski zostaną wprowadzone i oczywiście przygotujemy decyzje – zapewnia Grażyna Mazurkiewicz, kierownik M-GOPS.
Do tej pory urzędnicy przyjęli wnioski o wypłatę świadczeń dla około 700 dzieci. – Pierwszego dnia przyjęliśmy najwięcej osób. Oczywiście zdarzały się błędy we wnioskach, gdzieś nie była odhaczona odpowiednia rubryka, niezaznaczony skład rodziny itd. Dlatego dużym ułatwieniem jest złożenie wniosku osobiście – dodaje Mazurkiewicz.

Kobyla Góra
W gminie Kobyla Góra pierwsze wypłaty planowane są pod koniec maja. – Do tej pory złożono u nas 365 wniosków na 650 dzieci – wylicza Agata Jasińska, która w GOPS zajmuje się obsługą programu 500 Plus. - Ponad połowa wniosków została już złożona. W pierwszych dniach spłynęło najwięcej wniosków. Najbardziej wielodzietne rodziny również składały w tych pierwszych dniach. Teraz powoli wpływają do nas wnioski rodzin, tam gdzie jest jedno czy dwójka dzieci.
Kobylogórzanie najczęściej składają wnioski osobiście, na przesłanie dokumentów drogą elektroniczną zdecydowało się tylko 14 osób.
Na terenie gminy mieszkają dwie rodziny, które mają po siedmioro dzieci.

Kraszewice
- Zbieramy cały czas wnioski, dotarły do nas już wnioski na 436 dzieci - wylicza Wanda Skorupa, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraszewicach. – Dopiero po wygenerowaniu decyzji będziemy wypłacać pieniądze. Zainteresowanie programem, jak na małą gminę, jest dosyć duże.
Kierownik spodziewa się, że GOSP będzie wypłacał świadczenia dla około 500 dzieci, co w skali miesiąca daje kwotę 250 tys. zł. – Może być oczywiście więcej, bo te wnioski nie wpłynęły do nas jeszcze wszystkie – zaznacza Skorupa.

Ostrzeszów
Szacuje się, że w całej gminie Ostrzeszów złożonych zostanie około 2000 wniosków. – Na ten moment przyjęliśmy 1138 wniosków, 888 w wersji papierowej i 250 elektronicznie – wylicza Remigiusz Kowalski, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie. – Wypłaty jeszcze nie ruszyły, w tym momencie jesteśmy na etapie opracowywania decyzji.
Kowalski nie chce mówić o konkretnych terminach wypłat. – Chcemy dokładnie sprawdzić każdy wniosek czy nie zawiera on błędów. Ustawodawca dał nam na to czas - dodaje.

Mikstat
- Do tej pory przyjęliśmy 359 wniosków na 621 dzieci - wylicza Grażyna Jakubowska z GOPS w Mikstacie. - Na pewno będzie ich więcej, mamy może dopiero złożonych ¾ wniosków. Trudno to oszacować. Mamy wnioski od osób, od których nie spodziewaliśmy się, że takie wnioski w ogóle otrzymamy.
Obsługą programu zajmują się dwie osoby. – Jesteśmy na etapie weryfikacji – dodaje urzędniczka. – Pierwsze wypłaty będą w maju.

Kto może złożyć wniosek o 500 zł?
Każdy, kto ma przynajmniej dwoje dzieci – wtedy otrzyma pieniądze na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli ktoś ma jedno dziecko, również może się starać o pieniądze, ale musi spełnić kryterium dochodowe w kwocie 800 zł na członka rodziny, lub też 1,2 tys. zł, jeśli jego dziecko jest niepełnosprawne.

Wnioski można składać osobiście w MGOPS i drogą elektroniczną. Są aż cztery możliwości: bankowość elektroniczna jednego z 18 banków, platforma ePUAP, system Emp@tia lub platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (WA)